ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΑΕ) ΠΡΟΚ. 3ΕΑ/2019

Εκδόθηκαν στις 22/04/2021 οι αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 , μετά από τις αιτήσεις θεραπείας των εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να τους δείτε παρακάτω:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97976%CE%976-%CE%946%CE%A8?inline=true