ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ'

Διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000

Θυμάμαι τη θεωρία από το βιβλίο μου και ύστερα παίζω το παιχνίδι!

Διαίρεση με το 10

Όταν διαιρούμε δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες με το 10, αφαιρούμε από τον αριθμό ένα μηδενικό, π.χ. 70:10=7, 300:10=30, 2.000:10=200

Διαίρεση με το 100

Όταν διαιρούμε εκατοντάδες ή χιλιάδες με το 100, αφαιρούμε από τον αριθμό δύο μηδενικά, π.χ. 500:100=5, 2.000:100=20

Διαίρεση με το 1.000

Όταν διαιρούμε χιλιάδες με το 1.000, αφαιρούμε από τον αριθμό τρία μηδενικά, π.χ. 3.000:1.000=3, 12.000:1.000=12

Για να παίξεις με μεγάλη οθόνη πάτησε εδώ.