ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα κενά των δασκάλων (ΠΕ70) μετά τις μεταθέσεις

Όπως δημοσιεύθηκε σε πίνακα που έχει επεξεργαστεί και επιμεληθεί ο Αχιλλέας Τσάμης στην εκπαιδευτική σελίδα ΠΑΣΑΔ μετά την πραγματοποίηση των μεταθέσεων , τα κενά έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

Eπεξεργασία : AXIΛΛΕΑΣ ΤΣΑΜΗΣ

Πηγή : ΠΑΣΑΔ