ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ'

Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου-Επαναληπτικό Γ’ Ενότητας

Ολοκληρώνοντας την Γ’ Ενότητα στο βιβλίο Γεωγραφίας της Στ’ τάξης μπορείτε μέσα από ένα σύντομο κουίζ να επαληθεύσετε τις γνώσεις σας!!!!!

Καλή επιτυχία!!!

Κλικ πάνω στην εικόνα