ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αναπληρωτές: Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καταβάλλονται αποδοχές μετά τη λήξη της σύμβασής τους, για τις κανονικές άδειες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει κατά το σχολικό έτος που εργάστηκαν.

Πώς υπολογίζονται οι αποδοχές;

  1. To ΜΚ που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός καθορίζει το ποσό των αποδοχών.
  2. Τα ημερομίσθια που υπολογίζονται είναι δύο (2) για κάθε μήνα . Προσοχή: Αν έχετε λάβει κανονική άδεια αφαιρείται από τα ημερομίσθια.
  3. Ο φόρος που επιβαρύνει το ποσό αποζημίωσης είναι 20% περίπου.

Άρα υπολογίζουμε το ποσό ως εξής :

μικτό_ποσό_αποζημίωσης =(2 x μήνες_εργασίας)/ 30 x μικτές_αποδοχές

καθαρό_ποσό_αποζημίωσης= (μικτό_ποσό_αποζημίωσης x 80 ) / 100

Για παράδειγμα αν ανήκετε στο ΜΚ4 , έχετε δουλέψει 9 μήνες και δεν έχετε πάρει άδεια το ποσό που δικαιούστε είναι :

μικτό_ποσό_αποζημίωσης =(2 x 9)/ 30 x 1.269= 761,4 ευρώ

καθαρό_ποσό_αποζημίωσης= (761,4 x 80 ) / 100 = 609,12 ευρώ

Πινακας με μικτες αποδοχες

πηγή: edu.klimaka.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 50 επιπλέον σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν το σχ. έτος 2021-2022

Οι 50 επιπλέον σχολικές μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία και θα λειτουργήσουν το σχ. έτος 2021-2022 είναι οι εξής:

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση.